DJI_0131.jpg

Loma ja luontokeskus Aarni.

Aarni ja metsää.JPG

Heti valmis investointikohde.

Aarnin aluea ja lentopallokenttä2.JPG

Samanlaista ainutlaatuista järviluontoon keskittyvää luontokeskusta ei Suomessa ole.

Aarni on rakenteilla oleva kansainvälinen loma -ja luontokeskus matkailijoille ja luontoharrastajille.
 
Kivikauden ravintolan harjahirsi asennettu.​​​​​​​

hirren nosto.jpg


 

 

Aarnin merkitys paikkakunnalle

 • Hanke luo 100 työpaikkaa.
 • Alueelliset vaikutukset 5 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Kiinnostava vierailukohde monenlaisille yrityksille. 
 • Kohde lisää aluetalouden vaikuttavuutta
 • Muuttaa paikkakunnan imagoa ja mielikuvaa.
 • Aktivoi alueen asukkaita ja lisää ylpeyttä alueesta.
 • Kansainvälisesti kiinnostava matkailukohde.

 

Aarnin peruskivet

 • VASTUULLISUUS = Luontoarvojen kunnioittaminen, hiilijalanjäljen ja kemikaalikuorman minimoiminen sekä taloudellinen ja inhimillinen vastuullisuus.
 • ESTEETTÖMYYS = Aarni on rakennettu kaikille, ja aktiviteetit ovat sovelletusti esteettömiä.
 • LUONTO ITSEISARVONA = Puhtaus, aitous ja alkuperäisen luonnon kunnioittaminen aina alueen suunnittelusta sen päivittäiseen toimintaan.
 • AUTENTTISUUS = Aarnin toiminta perustuu aidosti alueen luontoon, historiaan ja nykypäivään.
 • Alue sisältyy Salpausselkä UNESCO Global Geopark hankkeeseen
 • Arkkitehtoninen ja ekologinen suunnannäyttäjä Päijät Hämeessä
 • Rakennusratkaisut ovat luontoa säästävät ja esteettömät
 • Ensimmäisen vaiheen aikana tavoitteena on rakentaa satama ja noin 3.000 kerrosneliötä hotelli-, ravintola-, kokous- ja luontomatkailutoimintaa palvelevia rakennuksia

Luontokeskus Aarni

 • Teemana Etelä Päijänteen luonto kivikaudelta tähän päivään.
 • Järviluontoon keskittyvänä ainutlaatuinen koko Suomessa.
 • Arkkitehtoninen ja ekologinen suunnannäyttäjä.
 • Näyttelyissä panostetaan elämyksellisyyteen ja hyödynnetään uusinta teknologiaa.
 • Luontokeskusta hallinnoisi yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö.

Hankkeen lisäarvo läntiseen Järvi-Suomeen

 • Hankkeen arvo on noin 60 milj. €
 • Hanke tulee työllistämään rakennusvaiheessa noin 100 htv ja täydessä toiminnassaan 120 htv:tä mukaan lukien kevyt ja pienyrittäjät.
 • Arvioitu matkailijavirta on 800-1000 henkilöä/vrk. Tutkitusti matkailija jättää alueelle 85 €/vrk, jolloin 800 hlö/vrk matkailijamäärällä matkailutulo alueelle on 68 000 €/vrk.
Padasjoen kunta, Petri Koivula:
 • Kunta saa katetta satamaan, kunnallistekniikkaan, väyliin, ulkoilureitteihin ja paikoitusalueisiin jo investoimilleen yli 5 milj. €:lle.
 • Investointien perusteena on ollut alunperinkin alueen matkailun ja työpaikkojen lisääminen 
 • Aarni on mukana koronan jälkeisessä jälleenrakennusohjelmassa. 
Hanke on ylimaakunnallinen tarjoten työtä Päijät-Hämeen lisäksi myös Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen pienyrittäjille.

Nordic Holiday and Nature Resort Aarni

 • Hankkeen rakennuttajana on Päijänteen Loma Oy, joka on hankkinut kohteen vuonna 2015.
 • Taustalla Porvari Group Oy, joka on toteuttanut alueelle Kullasmarinan matkailukeskuksen. www.rakennusyhtymaporvari.fi
 • Päijänteen Loma Oy toimii myöhemmin Aarnin kohteiden vuokraajana.
 • Tontin koko tekoniemen kanssa on 3,3 hehtaaria.
 • Kohteella on matkailutoimintaa tukevaa rakennusoikeutta 10 000 kerrosneliömetriä.
 • Alueella on valmis kaava sekä kunnallistekniikkaa.
 • Rakennushanke on yleissuunnitteluvaiheessa.

Tervetuloa yhteistyöhön!

Käynnissä olevassa yleissuunnitteluvaiheessa etsimme operaattoreita ja yhteistyökumppaneita
Voit ottaa yhteyttä sivulta löytyvällä yhteystietolomakkeella. Pääset lomakkeelle painamalla tästä.
 • Ravintola ja hotelli alan toimijat
 • Paikalliset ruoantuottajat
 • Satamaoperaattorit
 • Aarnin myyntipisteisiin tuotteita suomalaiseen luontoon, historiaan ja kulttuuriin perustuvien tuotteiden valmistajilta
 • Opas ja ohjelmapalvelujen luontoa, paikallista historiaa ja kulttuuria kunnioittavat toimijat
 • Yhdistykset ja yhteisöt luontokeskusta kehittämään